Draamapurkin tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

TMI Leena Ylimäki (tässä dokumentissa Draamapurkki),
y-tunnus 2411988-2
Otsonkolo 4, 60510 Hyllykallio

asiakaspalvelu@draamapurkki.fi, 050-573 5529

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tommi Ylimäki,
Otsonkolo 4 60510 Hyllykallio
050-3967 692

asiakaspalvelu@draamapurkki.fi

Rekisterin nimi

Draamapurkin verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Draamapurkki kerää verkkokaupan asiakkaan antamia henkilötietoja ja asiakkaan verkkokaupan käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Lisäksi Draamapurkki kerää Draamapurkin Vinkkipurkkiin liittyneiden jäsenten tietoja vinkkikirjeen lähettämistä varten.

Tietoja käytetään Draamapurkin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, Draamapurkin liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun, asiakaspalautteen keräämiseen sekä asiakkaille tehtävään suoramarkkinointiin ja vinkkikirjeen lähettämiseen.

Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin verkkokaupassa ostosten teon yhteydessä. Liittymällä Draamapurkin Vinkkipurkkiin, henkilö antaa luvan liittymistä varten tarvittavien tietojensa keräämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Verkkokauppa-asiakkaasta kerätään etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, laskutusosoite, mahdollinen toimitusosoite, mahdollinen puhelinnumero, mahdollinen yrityksen nimi ja y-tunnus. Lisäksi rekisteriin kerätään asiakaskohtainen ostohistoria (ostetut tuotteet ja palvelut, määrät ja ajankohdat). Vinkkipurkkiin liittyneiltä kerätään etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään viisi vuotta viimeisimmästä asiakastapahtumasta, mikäli asiakas ei tätä ennen pyydä itse poistamaan tietojaan rekisteristä. Draamapurkin Vinkkipurkkiin liittyneiden tietoja säilytetään, kunnes henkilö itse haluaa erota listalta. Listalta voi poistua jokaisessa kirjeessä olevan poistumislinkin kautta tai lähettämällä eropyynnön osoitteeseen asiakaspalvelu@draamapurkki.fi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilauksistaan.

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää säännönmukaisesti myös kaupallisista asiakastietopalveluista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Draamapurkki ei luovuta verkkokaupan asiakasrekisterinsä tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei luovuteta myöskään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Draamapurkin verkkokaupan asiakasrekisteristä mahdollisesti kertyvät ei-digitaaliset materiaalit (esimerkiksi tulosteet) säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään luotettavasti heti käytön jälkeen.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Draamapurkin verkkokaupan asiakasrekisteriin on pääsy vain Draamapurkin verkkopalvelun ylläpitäjällä. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja vahvan salasanan avulla.

Rekisterin palvelin sijaitsee Amsterdamissa.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa Draamapurkin verkkokaupan asiakasrekisterin itseään koskevat tiedot. Tämän voi tehdä osoitteessa https://draamapurkki.fi/oma-tili (linkki aukeaa uuteen välilehteen) tai vapaamuotoisella kirjallisella yhteydenotolla (sähköposti asiakaspalvelu@draamapurkki.fi tai yhteydenottolomake).

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia itseään koskevien tietojen korjaamista Draamapurkin verkkokaupan asiakasrekisteriin. Korjaukset voi tehdä itse osoitteessa https://draamapurkki.fi/oma-tili (linkki aukeaa uuteen välilehteen) tai vapaamuotoisella kirjallisella yhteydenotolla (sähköposti asiakaspalvelu@draamapurkki.fi tai yhteydenottolomake).

Asiakas voi vaatia poistamaan itseään koskevat tiedot Draamapurkin verkkokaupan asiakasrekisteristä. Poistopyynnön voi tehdä vapaamuotoisella kirjallisella yhteydenotolla (sähköposti asiakaspalvelu@draamapurkki.fi tai yhteydenottolomake).